ROT-avdrag som inte är godkända

Ej godkända ROT-avdrag

Det finns många tjänster som man skulle kunna tänka sig var godkända för ROT-avdrag men inte är det. I nedanstående lista finns några av de tjänster kring bostaden som inte är godkända för ROT-advrag.

 • Altan - Bostadsrätt - ROT-avdrag medges ej för reparation eller ombyggnad av en altan som hör till en bostadsrätt.
 • Anläggningsarbete - Anläggning eller reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Arkitektkostnad - Kostnad för arkitekt ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Arrenderad bostad - ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Asfaltering - Asfaltering ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Attefallshus - Ett nybygge av ett Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag. Däremot ombyggnad eller reparation av Attefallshuset är berättigat ROT-avdrag.
 • Avfall - Bortforsling av avfall ger inte rätt till ROT-avdrag. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial eftersom detta är en transporttjänst.
 • Balkong — bostadsrätt - Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag oavsett om visst arbete utförs i lägenheten eller inte. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till ROT-avdrag.
 • Barns hushåll - ROT-avdrag medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan ROT-avdrag medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.
 • Begränsat skattskyldig - ROT-avdrag medges inte för den som är begränsat skattskyldig i sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte ROT-avdrag för husarbete.
 • Bidrag - Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till ROT-avdrag. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan ROT-avdrag för arbetskostnad medges.
 • Bryggor - Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till ROT-avdrag eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.
 • Bygglovshandlingar - Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Carport - Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till ROT-avdrag. Carport som är hopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till ROT-avdrag. En carport får anses vara hopbyggd med huset om carportens tak till minst 75 % ansluter till bostadshuset.
 • Dödsbo - Ett dödsbo kan endast få ROT-avdrag för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till ROT-avdrag.
 • Dörrar i bostadsrätt - Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få ROT-avdrag för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Ekonomibyggnad - Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Elarbeten — bostadsrätt - Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till ROT-avdrag är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
 • Energideklaration - Upprättande av energideklaration ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Fjärrvärme — bostadsrätt - Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Friggebod - Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till ROT-avdrag. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till ROT-avdrag.
 • Fuktmätning - Fuktmätning ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Fönster — bostadsrätt - Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till ROT-avdrag.
 • Försäkringsersättning - Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte ROT-avdrag för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till ROT-avdrag.
 • Garage - Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till ROT-avdrag. Garage som är hopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till ROT-avdrag. Ett garage får anses vara hopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
 • Gräsmatta - Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Hiss — bostadsrättsförening - Renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Hyresgäst - Rotarbeten i hyresrätt ger inte rätt till ROT-avdrag. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till ROT-avdrag.
 • Installation - Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till ROT-avdrag. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.
 • Kommun - Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till ROT-avdrag. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till ROT-avdrag förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.
 • Komplementhus - Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till ROT-avdrag. Däremot kan du få ROT-avdrag för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
 • Larm - Installation av larm ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Markarbeten — sten/plattläggning - Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Markiser — bostadsrätt - Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till ROT-avdrag.
 • Maskinkostnader - Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Mätningsarbeten - Mätarbeten ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Nybyggnation - Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till ROT-avdrag. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till ROT-avdrag. Vilket innebär att ROT-avdrag inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få ROT-avdrag för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få ROT-avdrag för arbete som görs år 2011 o.s.v. ROT-avdrag medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 — 30 juni 2009.
 • Nybyggnation - växthus - Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Nybyggnad — riva ett gammalt hus och bygga ett nytt - ROT-avdrag medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • Plattsättning ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Persienner - Montering av persienner ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Pool - utomhus - Arbete på utomhuspool ger inte rätt till ROT-avdrag. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
 • Samfällighet - Rotarbete på samfälligheter ger inte rätt till ROT-avdrag. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till ROT-avdrag.
 • Skadedjur - Skadedjursbekämpning ger inte rätt till ROT-avdrag. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till ROT-avdrag. ROT-avdrag medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.
 • Staket - Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till ROT-avdrag.

Allt intressant om ROT-avdrag

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om ROT-avdrag men också en del kul och lustiga saker andra skatteavdrag och typer av ROT-tjänster.Meny - ROT-avdrag
Till förstasidan på www.rotavdrag.topHögst upp på sidan om ROT-avdragLängst ned på sidan om skatteavdrag
GodkändaEj GodkändaMer faktaNyheter